Helsingør Værftsmuseum har sat sig for at genoplive den gamle Værftsfløjte.

Når man siger Helsingør, må man også sige Værftet. Helsingør Værft var byens største og vigtigste arbejdsplads i menneskealdre. Og én af de kendetegn værftet bragte med sig, var lyden af Værftsfløjten.

Den fløjtede morgen og middag, så arbejderne kunne holde arbejdstiderne, og blev på mange måder byens puls.

Den var så kraftfuld og genkendelig, at man på gode dage kunne høre den helt i Helsingborg.

Kom med på en tur ind i historien om Værftsfløjten, og projektet med at genoplive den igen.