•  ”Det Skarpe Hjørne” har Jens Kirkegaard inviteret Ib Kirkegaard fra Dansk Folkeparti. Som tidligere medlem af Omsorg- og Sundhedsudvalget, var Ib med til definere strategien for de to Plejehjem Falkenberg og Grønnehave, men ingen af dem har i dag nået målsætningen, det går kun den forkerte vej. Dette skal vi have uddybet i samtalen mellem de to herrer Ib og Jens Kirkegaard og om hvordan fremtiden ser ud for de to Plejehjem.

Tilrettelagt af Jens Kirkegaard.