• ”Det Skarpe Hjørne” har Jens Kirkegaard inviteret Thomas Kok, som er i Byrådet og selvfølgelig byrådskandidat ved kommunal-valget den 16. november. Thomas er også medlem af menigheds-rådet og kirkeudvalget i Sct. Olai Domsogn. De skal tale om den succesfulde maler og forfatter Alexander Svedstrups hus i Ellekilde, som er i fare for at blive revet ned til fordel for seks luksusrække-huse, som skal bygges på grunden. Det gamle hus ”Ellestuen”, var dengang i 1895 da det blev bygget, en nyfortolkning af en moderne villa. Det var på den tid den ret ukendte arkitekt Carl Brummer, som tegnede huset og senere blev det også til Køllesgård i Humlebæk og Gurre Kirke. Thomas Kok har derfor p.g.a denne planlagte udstykning og nedrivning af det bevaringsværdige hus anlagt en fredningssag til Slots- og Kulturstyrelsen, for at få dette stoppet.

Tilrettelagt af Jens Kirkegaard.