I Det Skarpe Hjørne” præsenterer Jens Kirkegaard lytterne for Cafèejer og politiker Jan Ryberg, som vil stille spørgsmål til Jan Flintrup fra Living Invest og advokat Ken Torpe Christoffersen, WTC-advokaterne og medlem af GIH, grundejerforeningen i Helsingør. Det skal handle om sagen hvor Kenn Torpe Christoffersen via Grundejerforeningen har rejst en klage imod Helsingør Bymidte-forum til Ankestyrelsen. Klagen er dog nu blevet afvist af Anke-styrelsen, og netop den nærmere begrundelse her af, skal vi høre nærmere om i udsendelsen. Vi hører selvfølgelig også i hvilken anledning sagen i første omgang blev rejst.

 

Tilrettelæggelse: Jens Kirkegaar